مدیر کیفیت فراگیر ذوب آهن اصفهان به مناسبت روز کیفیت گفت: یک محصول زمانی با کیفیت است که با خواسته‌ها و نیازهای مشتری انطباق داشته باشد. سازمان استاندارد های بین المللی کیفیت را اینگونه تعریف می‌کند: تمامیت ویژگی‌ها و خصوصیات محصول که احتیاجات و رضایت مصرف کننده را تامین می‌کند.

به گزارش اقتصاد و بیمه به نقل از روابط عمومی شرکت ذوب آهن اصفهان، واژه کیفیت دارای معانی مختلفی است و از جنبه های  مختلف قابل تعریف و بررسی است ، کیفیت عبارت از آماده بودن خدمات یا کالا برای استفاده کننده که خود نیازمند کیفیت، طراحی، انطباق، در دسترس بودن و مناسب بودن مکان ارائه خدمت است.

سید حسین دیباجی مدیر کیفیت فراگیر شرکت که به مناسبت روز کیفیت با بیان مطلب فوق گفت: یک محصول زمانی با کیفیت است که با خواسته‌ها و نیازهای مشتری انطباق داشته باشد. سازمان استاندارد های بین المللی کیفیت را اینگونه تعریف می‌کند : تمامیت ویژگی‌ها و خصوصیات محصول که احتیاجات و رضایت مصرف کننده را تامین می‌کند.

وی در تشریح مزایای کنترل کیفیت به مشوق های آگاهی کیفی در بین کارکنان اشاره کرد و افزود: مهم ترین مزیت معرفی کنترل کیفیت به کارکنان این است که همه کارکنانی که در فرآیند تولید فعالیت می‌کنند از اهمیت کیفیت محصول آگاه می‌شوند که این آگاهی جمعی در دستیابی به محصول با کیفیت کمک می کند.

دیباجی، رضایت مشتری را از دیگر مزیت کنترل کیفی دانست و گفت: مصرف کننده نهایی برنده واقعی اعمال کنترل کیفیت بر محصولات است چرا که در نهایت محصول باکیفیت به دست او می رسد.

مدیر کیفیت فراگیر شرکت، کاهش هزینه‌های تولید و استفاده بهینه از منابع از دیگر مزایای کنترل کیفیت دانست و افزود: دیگر مزیت کاهش هزینه بازرسی  است که از بعد اقتصادی نیز به مجموعه کمک می‌کند چرا که باعث کاهش هزینه های بازرسی می گردد.

وی با بیان این که کنترل کیفیت منجر به افزایش کیفیت محصولات و برآورده ساختن نیازهای مشتریان می‌شود، تاکید کرد: این امر موجب جلب اعتماد آن ها نسبت به شرکت و اثبات حسن نیت شرکت می شود.

ذیباجی، افزایش روحیه کارکنان و بهبود در روابط بین مدیریت و کارکنان را از دیگر مزیت های کنترل کیفیت دانست و تصریح کرد: مزیت دیگر، بهبود تکنیک ها و روش های تولید است که با تامین فنی و مهندسی داده های محصول و کنترل فرایند تولید می‌توان از طریق کنترل کیفیت به روش های مفیدی برای تولید محصول با کیفیت دست یافت .

مدیر کیفیت فراگیر شرکت به تبلیغات موثر به عنوان دیگر مزیت کنترل کیفیت پرداخت و گفت: سازمان ها و شرکت هایی که محصولات و خدمات با کیفیت تری ارائه می‌دهند در تبلیغات موفق تر از دیگر رقبا هستند چرا که از اعتماد عمومی برای معرفی محصولات باکیفیت خود برخوردارند.

وی تسهیل در قیمت گذاری و فروش بیشتر را هم از مزایای کنترل کیفیت برشمرد و افزود: در واقع کنترل کیفیت، تولید محصولات با کیفیت را تضمین می کند که به طور طبیعی منجر به جذب مشتریان بیشتر و در نتیجه افزایش فروش می‌شود و به طور کلی می‌توان گفت که کنترل کیفیت ابزاری قدرتمند است که به بسط بازارهای داخلی و خارجی شرکت می‌کند.

مدیر کیفیت فراگیر شرکت در پایان از کلیه کارکنان ذوب آهن اصفهان در سطوح مختلف که دغدغه کیفیت محصولات ذوب‌آهن را داشته و دارند، به ویژه کارکنان شاغل در مدیریت فراگیر کیفیت که همواره پرتلاش و توانمند در عرصه بازرسی فرایند کنترل محصول نهایی انجام وظیفه می نمایند، قدردانی کرد.