کمک بیش از ۴۲ میلیاردی پتروشیمی‌های منطقه پارس به مراکز درمانی و شبکه بهداشت و درمان منطقه در دو هفته اخیر
کمک بیش از ۴۲ میلیاردی پتروشیمی‌های منطقه پارس به مراکز درمانی و شبکه بهداشت و درمان منطقه در دو هفته اخیر

رئیس شورای راهبردی شرکت‌های پتروشیمی منطقه پارس از کمک ۴۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریالی پتروشیمی‌های این منطقه به مراکز درمانی و شبکه بهداشت درمان کنگان، دیر و عسلویه در دو هفته اخیر خبر داد. به گزارش روابط عمومی شورای راهبردی، مسعود حسنی گفت: در ادامه فعالیت‌های این شورا در کمک به ارگان‌های درمانی شهرستان‌های […]

رئیس شورای راهبردی شرکت‌های پتروشیمی منطقه پارس از کمک ۴۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریالی پتروشیمی‌های این منطقه به مراکز درمانی و شبکه بهداشت درمان کنگان، دیر و عسلویه در دو هفته اخیر خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شورای راهبردی، مسعود حسنی گفت: در ادامه فعالیت‌های این شورا در کمک به ارگان‌های درمانی شهرستان‌های جنوبی، چندین دستگاه تجهیزات سرمایشی، کامپیوتر، ماسک و سایر تجهیزات به شبکه بهداشت عسلویه به ارزش دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اهدا شد.

همچنین شورای راهبردی شرکت‌های پتروشیمی منطقه پارس در هفته گذشته نیز دو دستگاه تجهیزات بیمارستانی به مراکز درمانی شهرستان کنگان و دیر به مبلغ حدودی چهل میلیارد ریال اهدا کرده بود.