کسب لوح زرین جشنواره ملی نوآوری برتر ایرانی برای رایتل
کسب لوح زرین جشنواره ملی نوآوری برتر ایرانی برای رایتل

شرکت خدمات ارتباطی رایتل برای «بومی‌سازی سامانه شارژینگ و بیلینگ آنلاین» به عنوان شرکت نوآور انتخاب شد و لوح زرین هفتمین جشنواره نوآوری ملی برتر ایرانی را دریافت کرد

اقتصاد و بیمه – شرکت خدمات ارتباطی رایتل برای «بومی‌سازی سامانه شارژینگ و بیلینگ آنلاین» به عنوان شرکت نوآور انتخاب شد و لوح زرین هفتمین جشنواره نوآوری ملی برتر ایرانی را دریافت کرد.

 

به گزارش شستا رسانه، لوح زرین و گواهینامه این جشنواره را محمد صادق کریمی مهرآبادی، قائم مقام مديرعامل در امور تجاري و برنامه‌ريزي راهبردي و عضو هيات مديره به نمایندگی از شرکت رایتل، تحویل گرفت.

هفتمین جشنواره ملی نوآوری برتر ایرانی با هدف توسعه اقتصاد ملی و حمایت از نوآوری‌های داخلی و به همت مرکز توسعه فناوری و نوآوری‌های صنعتی شریف، ۱۴ اسفندماه در محل دانشگاه شریف، برگزار شد.