کسب عنوان واحد تحقیق و توسعه برتر استان توسط پتروشیمی نوری
کسب عنوان واحد تحقیق و توسعه برتر استان توسط پتروشیمی نوری

امور توسعه محصول، فناوری و نوآوری شرکت پتروشیمی نوری در بیست و سومین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استان بوشهر عنوان واحد تحقیق و توسعه برتر استان را دریافت کرد

اقتصاد و بیمه – امور توسعه محصول، فناوری و نوآوری شرکت پتروشیمی نوری در بیست و سومین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استان بوشهر عنوان واحد تحقیق و توسعه برتر استان را دریافت کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، نشست تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استان بوشهر روز چهارشنبه ۱۵ آذر ماه ۱۴۰۱ در محل سالن ابن سینا دانشگاه خلیج فارس برگزار شد.

در این برنامه که به همت کارگروه پژوهش و فناوری استانداری بوشهر و اداره کل صنعت معدن تجارت استان بوشهر به مناسبت هفته پژوهش و فناوری برگزار شد، از پژوهشگران، فناوران، اعضای هیات علمی برتر در ارتباط با صنعت و جامعه و واحد تحقیق و توسعه فناوری برتر استان بوشهر تجلیل به عمل آمد.

بر این اساس طبق ارزیابی های صورت گرفته توسط کمیته علمی بیست و سومین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استان بوشهر، امور توسعه محصول، فناوری و نوآوری شرکت پتروشیمی نوری موفق شد عنوان واحد تحقیق و توسعه برتر استان را در بین کلیه واحد های صنعتی از جمله شرکت های بزرگ پتروشیمی، نفت، گاز،… کسب نماید.

شایان ذکر است امور توسعه محصول، فناوری و نوآوری شرکت پتروشیمی نوری با انجام فعالیت های دانش محور، بر پایه ی مدیریت تکنولوژی تا کنون دو بار در سطح کشور، دو بار در سطح استان بوشهر و دو بار در بین شرکت های هلدینگ خلیج فارس موفق به کسب عنوان برترین واحد تحقیق و توسعه گردیده است.