آیین اختتامیه پانزدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی های کشور با حضور معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تعدادی از اساتید و متخصص علوم ارتباطات سوم دیماه در تهران برگزار شد.

به گزارش اقتصاد و بیمه به نقل از روابط عمومی ذوب آهن اصفهان ، در این جشنواره سراسری، پس از بررسی آثار انتشاراتی ارایه شد در راستای فرهنگ مکتوب و نشر آنلاین، توسط هیات داوران، روابط عمومی ذوب آهن اصفهان در بخش های ادبیات(داستان سرایی) و کتاب رتبه اول و در بخش ویژه نامه ها رتبه دوم را کسب و  تندیس ویژه و لوح سپاس  این جشنواره را دریافت کرد.