کسب سه موفقیت روابط عمومی ذوب آهن اصفهان در جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی
کسب سه موفقیت روابط عمومی ذوب آهن اصفهان در جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی
آیین اختتامیه پانزدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی های کشور با حضور معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تعدادی از اساتید و متخصص علوم ارتباطات سوم دیماه در تهران برگزار شد.

به گزارش اقتصاد و بیمه به نقل از روابط عمومی ذوب آهن اصفهان ، در این جشنواره سراسری، پس از بررسی آثار انتشاراتی ارایه شد در راستای فرهنگ مکتوب و نشر آنلاین، توسط هیات داوران، روابط عمومی ذوب آهن اصفهان در بخش های ادبیات(داستان سرایی) و کتاب رتبه اول و در بخش ویژه نامه ها رتبه دوم را کسب و  تندیس ویژه و لوح سپاس  این جشنواره را دریافت کرد.