کسب رتبه برتر عملکرد HSE شرکت گل‌گهر در ممیزی ایمیدرو برای سومین سال متوالی
 کسب رتبه برتر عملکرد HSE شرکت گل‌گهر در ممیزی ایمیدرو برای سومین سال متوالی
 از شرکت معدنی و صنعتی گل گهر به عنوان برگزیده ششمین دوره ممیزی عملکرد "ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست" شرکت‌های تابعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، برای سومین سال پیاپی، با حضور دکتر جعفری رئیس هیات عامل ایمیدرو برگزار شد، تجلیل به عمل آمد

اقتصادوبیمه

از شرکت معدنی و صنعتی گل گهر به عنوان برگزیده ششمین دوره ممیزی عملکرد “ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست” شرکت‌های تابعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، برای سومین سال پیاپی، با حضور دکتر جعفری رئیس هیات عامل ایمیدرو برگزار شد، تجلیل به عمل آمد.
در ششمین دوره ممیزی عملکرد HSE ایمیدرو (در سال ۱۴۰۰)، عملکرد شرکت‌های تابعه ایمیدرو در ۵ سطح (خیلی ضعیف، ضعیف، متوسط، خوب و عالی) بررسی شدند که شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در “سطح عالی، تک ستاره” این ارزیابی قرار گرفت.
در این ممیزی، بخش‌های ۵گانه ایمنی، بهداشت، زیرساخت و سیستم‌های مدیریت HSE، آموزش و محیط زیست ارزیابی شدند.