کسب رتبه برتر برای هفتمین مرتبه پیاپی در آزمون مهارت بین المللی نمونه استایرن توسط شرکت پتروشیمی پارس
کسب رتبه برتر برای هفتمین مرتبه پیاپی در آزمون مهارت بین المللی نمونه استایرن توسط شرکت پتروشیمی پارس

شرکت پتروشیمی پارس رتبه برتر برای هفتمین مرتبه پیاپی در آزمون مهارت بین المللی نمونه استایرن را کسب کرد

اقتصاد و بیمه – شرکت پتروشیمی پارس رتبه برتر برای هفتمین مرتبه پیاپی در آزمون مهارت بین المللی نمونه استایرن را کسب کرد.

آزمایشگاه شرکت پتروشیمی پارس در راستای اجرای برنامه های سالیانه کنترل کیفیت خارجی جهت حصول اطمینان از صحت و دقت اجرای آزمون های آزمایشگاه ، در آزمون مهارت بین المللی نمونه استایرن ۲۰۲۲ از موسسه iis هلند شرکت نمود و خوشبختانه با استمرار موفقیت در این رقابت در بین ۳۴ آزمایشگاه از ۱۷ کشور دنیا با ارزیابی شاخص آماری z بعنوان تنها آزمایشگاه شرکت کننده از میهن اسلامی برای هفتمین بار پیاپی موفق به کسب رتبه Excellent گردید.

 

آزمایشگاه های شرکت کننده عبارتند از :