کسب رتبه اول هلدینگ سیمان غدیر در گروه سیمان و ارتقای رتبه در بین پانصد شرکت برتر ایران
کسب رتبه اول هلدینگ سیمان غدیر در گروه سیمان و ارتقای رتبه در بین پانصد شرکت برتر ایران

در همایش رتبه بندی شرکت های برتر ایران IMI-100 که سوم بهمن ماه برگزار گردید، شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر، برای دومین سال متوالی، رتبه اول از نظر شاخص فروش را در بین شرکت های گروه سیمان کسب نمود و با جهش 16 پله ای، موفق به کسب رتبه ممتاز 139 در بین شرکت های برتر ایران در سال مالی 1400 گردید

اقتصاد و بیمه – در همایش رتبه بندی شرکت های برتر ایران IMI-100 که سوم بهمن ماه برگزار گردید، شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر، برای دومین سال متوالی، رتبه اول از نظر شاخص فروش را در بین شرکت های گروه سیمان کسب نمود و با جهش 16 پله ای، موفق به کسب رتبه ممتاز 139 در بین شرکت های برتر ایران در سال مالی 1400 گردید.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ سیمان غدیر، این همایش که برای تقدیر از شرکت های برتر ایران برگزار گردیده، جناب آقای محمدرضا سلیمیان، مدیرعامل هلدینگ سیمان غدیر با کسب رتبه اول در بین شرکت های گروه سیمان، مورد تجلیل قرار گرفت.
شایان ذکر است شرکت های تابعه هلدینگ سیمان غدیر نیز با قرار گرفتن در بین پانصد شرکت برتر ایران، سهم ویژه ای در بین شرکت های گروه سیمان داشتند. شرکت های سیمان سپاهان، سیمان شرق و سیمان دشتستان به ترتیب با کسب رتبه 242 و 245 و 277 و شرکت های سیمان منددشتی، سیمان سفیدشرق و سیمان کردستان با کسب رتبه های 304، 350 و 359 در فهرست رتبه بندی شرکت های برتر قرار گرفتند.