کسب درآمد ۱۰۲۷ میلیاردی پلی پروپیلن جم
کسب درآمد ۱۰۲۷ میلیاردی پلی پروپیلن جم

شرکت پلی پروپیلن جم در بهمن ماه درآمد ۱۰۲۷ میلیارد تومانی کسب کرد که ۷ درصد بیش از ماه گذشته است و نسبت به متوسط ماهانه ۳۷ درصد رشد نشان می دهد

اقتصاد و بیمه – شرکت پلی پروپیلن جم در بهمن ماه درآمد ۱۰۲۷ میلیارد تومانی کسب کرد که ۷ درصد بیش از ماه گذشته است و نسبت به متوسط ماهانه ۳۷ درصد رشد نشان می دهد.

 

در بهمن ماه مقدار تولید شرکت مشابه ماههای قبل است و مقدار فروش ۱۴ درصد نسبت به ماه قبل رشد داشته است. نرخ فروش پلی پروپیلن با بسته بندی پالت ۶ درصد کمتر از دی ماه گزارش شده است.

مجموع فروش یازده ماه شرکت ۸۵۳۱ میلیارد تومان است که نسبت به دورۀ مشابه سال گذشته ۱ درصد رشد نشان می دهد. طی این مدت مقدار تولید شرکت ۵ درصد و مقدار فروش ۴ درصد کاهش یافته است.

آخرین قیمت سهم ۱۶۳۷۵ تومان بوده و در یک ماه اخیر ۱۴ درصد رشد داشته است…