کاهش هزینه، افزایش درآمد و حفظ محیط‌زیست با مدل اقتصاد چرخشی
کاهش هزینه، افزایش درآمد و حفظ محیط‌زیست با مدل اقتصاد چرخشی
اقتصاد چرخشی که در مقابل اقتصاد خطی شکل گرفته در گرو سه کلان‌استراتژی با عنوان ۱) استفاده از هوش مصنوعی، ۲) افزایش دوره عمر محصولات و ۳) سبک زندگی است. این سه استراتژی خود به ۹ استراتژی سطح پایین‌تر شکسته می‌شود که به 9R معروف است

به گزارش اقتصاد بیمه 

مهندس بهمن تجلی‌زاده معاون فروش و بازیابی فولاد خوزستان در کنفرانس پلنکس، رویکرد اقتصاد چرخشی را این‌گونه تبیین کرد:
اقتصاد چرخشی که در مقابل اقتصاد خطی شکل گرفته در گرو سه کلان‌استراتژی با عنوان ۱) استفاده از هوش مصنوعی، ۲) افزایش دوره عمر محصولات و ۳) سبک زندگی است. این سه استراتژی خود به ۹ استراتژی سطح پایین‌تر شکسته می‌شود که به 9R معروف است.
هر صنعت و هر کارخانه باید با تعمق در این 9R، راهکار خود را برای بهره‌برداری از منافع اقتصاد چرخشی که کاهش هزینه، افزایش درآمد و حفظ محیط‌زیست است را بیابند.
فولاد خوزستان در یک سال گذشته علاوه بر کاهش هزینه و حفظ محیط‌زیست، ۲۶۴ میلیارد تومان از به‌کارگیری ۲-۳ استراتژی از ۹ استراتژی (9R) درآمد مستقیم داشته است.