مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان، از کاهش برداشت آب از زاینده رود و جایگزینی پساب بجای آن تا سه سال آینده خبر داد.

منصور یزدانی زاده با اشاره به کاهش تولید چدن به دلیل کمبود آب در این واحد صنعتی افزود: با اجرای طرح استفاده از پساب بجای آب زاینده رود که به روش bot عملیاتی خواهد شد تا سه سال آینده میزان برداشت آب از رودخانه زاینده رود کاهش خواهد یافت.وی با اشاره به اینکه میانگین فعلی تولید چدن ۷۵۰۰ تن در روز است گفت: پیش بینی ما از تولید چدن بطور میانگین روزانه ۸۵۰۰ تن است که به دلیل کمبود آب هنوز به این رقم نرسیدیم.

مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان با اشاره به اینکه در ۳ ماه نخست امسال روند خوبی در تولید چدن داشتیم ادامه داد: طبق برنامه ریزی های انجام شده باید در سال ۱۴۰۰, بیش از ۳ میلیون تن چدن تولید کنیم که اگر روند کمبود آب ادامه د ار نشود تا عدد ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تن خواهیم رسید، اما درصورت تامین نشدن آب مورد نیاز این رقم محقق نخواهد شد.یزدانی افزود: ذوب آهن هم اکنون بخشی از آ ب مورد نیاز خود را از پساب تامین می کند و طبق قانون امکان برداشت یک مترمکعب در ثانیه از آب زاینده رود را دارد که البته هم اکنون ۴۵ درصد دیماند تعیین شده، برداشت می کنیم که این رقم پاسخگوی تولید فعلی هست. وی با اشاره به اینکه در تولید فولاد با مشکلی مواجه نیستیم گفت: ما برای حفظ درآمد به دنبال تولید محصولات با ارزش افزوده بالا و همچنین بازار های صادراتی هستیم که البته در سال ۹۸ صادرات روند مطلوبی داشت که امیدواریم در سال جاری نیز این روند ادامه خواهد داشت.