کارکنان پتروشیمی دهدشت، پیشگام در فرهنگ‌سازی اهدای عضو
کارکنان پتروشیمی دهدشت، پیشگام در فرهنگ‌سازی اهدای عضو
کارکنان پتروشیمی دهدشت در گام مهمی با هدف ترویج «فرهنگ اهدای عضو، اهدای زندگی»، در یک حرکت دسته جمعی اقدام به ثبت نام در سامانه اهدای عضو کردند

اقتصادوبیمه؛

به نقل از روابط عمومی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، با توجه به اهمیت موضوع پیوند عضو و ایجاد زمینه فرهنگ‌سازی کارکنان شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت در راستای مسئولیت اجتماعی خود و نگاه انسان دوستانه خصوصا به هموطنان عزیز خود اقدام به ثبت نام در سامانه اهدای عضو کردند و مشوق اعضای خانواده و دوستان در این حرکت شدند.