کارکنان بیدبلند خلیج فارس به یاد دختران مظلوم افغانستان شمع روشن کردند
کارکنان بیدبلند خلیج فارس به یاد دختران مظلوم افغانستان شمع روشن کردند

در پی انفجار خونین در مقابل یک دبیرستان دخترانه در کابل افغانستان که منجر به شهادت ۶۳ نفر از مردم و دختران مظلوم روزه دار شد، مدیران و کارکنان شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس، ضمن اعلام انزجار از این اقدام کور تروریستی با روشن کردن شمع، یاد شهدای این حادثه تاسف برانگیز را گرامی […]

در پی انفجار خونین در مقابل یک دبیرستان دخترانه در کابل افغانستان که منجر به شهادت ۶۳ نفر از مردم و دختران مظلوم روزه دار شد، مدیران و کارکنان شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس، ضمن اعلام انزجار از این اقدام کور تروریستی با روشن کردن شمع، یاد شهدای این حادثه تاسف برانگیز را گرامی داشتند.