کاروان اربعین شرکت گل‌گهر عازم کربلا شد
کاروان اربعین شرکت گل‌گهر عازم کربلا شد
اولین اتوبوس از کاروان اربعین حسینی شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر شب ۲۲ شهریور ماه، با بدرقه برخی معاونین و مدیران گل گهر عازم سفر معنوی به کربلای معلی شد.

اقتصادوبیمه

اولین اتوبوس از کاروان اربعین حسینی شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر شب گذشته با بدرقه برخی معاونین و مدیران گل گهر عازم سفر معنوی به کربلای معلی شد.

 

دومین و سومین اتوبوس هم عازم می‌شوند تا کارکنان متقاضی شرکت گل‌گهر، در بزرگترین اجتماع معنوی شیعیان جهان در سالروز اربعین حسینی در سرزمین کربلا، حضوری پررنگ داشته باشند.