کارنامه بیمه کوثر در پایان ۱۴۰۰
کارنامه بیمه کوثر در پایان ۱۴۰۰
حق بیمه تولیدی شرکت بیمه کوثر در 6 سال گذشته چه تغییری کرده است؟

اقتصادوبیمه؛

بر اساس سانامه آماری صنعت بیمه، حق بیمه تولیدی این شرکت در سال گذشته رشدی ۴۹٫۲ درصدی را به ثبت رسانده و ۴٫۵۷ درصد سهم بازار را به خود اختصاص داده است. ضریب خسارت بیمه کوثر هم در سال گذشته با ۸ دهم درصد کاهش به ۷۷٫۶ درصد رسیده و ۷۵ درصد فروش این شرکت در سال ۱۴۰۰ ناشی از تلاش نمایندگان، کارگزاران و شبکه فروش در قالب حق بیمه تولیدی غیرمستقیم بوده است. پایگاه خبری و تحلیلی دنیای بیمه با تهیه و انتشار نمودارهای اختصاصی کارنامه بیمه کوثر در ۶ سال اخیر منتهی به پایان سال ۱۴۰۰ را به تصویر کشیده است.