چهارمین گردهمایی تخصصی هلدینگ سیمان غدیر
چهارمین گردهمایی تخصصی هلدینگ سیمان غدیر
گزارش تصویری چهارمین گردهمایی تخصصی هلدینگ سیمان غدیر با موضوع (( مدیریت و استفاده از مواد اولیه و افزودنی ها و مدیریت یکپارچه زنجیره تامین )) به میزبانی شرکت سیمان کردستان، بیجار