مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت معدني و صنعتي چادرملو (سهامی‌عام) مورخ 1400/04/12در محل مجموعه فرهنگي ورزشي وزارت کار و امور اجتماعي ، سالن تلاش برگزار گردید. در این مجمع که با حضور 85/49درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، […]

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت معدني و صنعتي چادرملو (سهامی‌عام) مورخ 1400/04/12در محل مجموعه فرهنگي ورزشي وزارت کار و امور اجتماعي ، سالن تلاش برگزار گردید.

در این مجمع که با حضور 85/49درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای حسين مدرس خياباني بود، که جنابان امير حسين نادري و محمدحسن صبوري در مقام نظار اول و دوم و آقای ناصر تقي زاده به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی به 1399/12/30 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معاملات مشمول ماده 129 و با تقسیم سود 2/130 ریال به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.

((گزارش تکمیلی به زودی در وب سایت و نشریه))