پیش به سوی توسعه و تعمیق بازار داروهاي جدید شرکت
پیش به سوی توسعه و تعمیق بازار داروهاي جدید شرکت
شرکت در صنعت دارو فعالیت می‌کند. رشد فروش صنعت مذکور در سال جاری نسبت به سال قبل ۲۹ درصد می‌باشد که اهم دلائل آن عبارت است از افزایش تیراژ و افزایش نرخ فروش می‌باشد. شرکت در بین شرکت‌های فعال در این صنعت با حجم فروش معادل مبلغ ۲.۸۳۸.۱۸۱ میلیون ریال در رده ۳۴ قرار دارد.

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت  ايران دارو  (سهامی‌عام) مورخ ۲۰/۰۱/۱۴۰۱ در محل دانشگاه تهران ساختمان جديد دانشکده داروسازي سالن رازي برگزار گردید.
در این مجمع که با حضور ۵۱/۵۶ درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای فرشيد مرادي بود، که جنابان سيد مهدي ناصري و مصطفي ظهير در مقام نظار اول و دوم و آقای  مهدي اميراحمدي به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۰ و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معاملات مشمول ماده ۱۲۹ و با تقسیم سود ۶۸۰ ریال به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.

دکتر مسعود عليمراد که از مديران باسابقه و خوشنام صنعت داروسازی کشورمان بوده و نزدیک به دو دهه به عنوان مدير عامل در شركتهاي جابرابن حيان، تهران دارو، آتي فارمد، ايران دارو ، سها و… حاضر و‌ منشاء تحولات گسترده و تعالی شرکتها بوده است بار دیگر در کسوت سکانداری و‌ مدیرعاملی به ایران دارو باز گشته است و یقین داریم با برنامه ها و سیاستهای مدبرانه مشارالیه ،شركت ايران دارو در ماهاي آتي با سرعت بيشتري در جهت رشد و ارتقاء گام بر خواهد داشت.

 

اهم اقدامات انجام شده در سال مالی مورد گزارش
دریافت قیمت جدید محصولات.
افزایش سرمایه از مبلغ ۵۸۰ میلیارد ریال به مبلغ ۸۸۰ میلیارد ریال.
توسعه محصولات جدید.
عقد قرارداد جدید تامین مالی فعالیت بازارگردانی.
همکاری با شرکت‌های دانش بنیان برای تولید محصولات جدید.
ثبت شرکت در ۳ کشور آذرباییجان، عراق و سوریه.

برنامه هاي آتی هیات مدیره :
ادامه روند پروژه نو سازي و بازسازي شرکت
خرید ماشین آلات و تجهیزات واحد هاي تولید و آزمایشگاه
تولید قراردادي پمادهاي چشمی و محلول هاي خوراکی درسایر شرکتها
تولید قراردادي مکملها براي سایر شرکتها
توسعه و تعمیق بازار داروهاي جدید شرکت
اعمال کنترلهاي داخلی کارآمد جهت انطباق عملیات شرکت با بودجه مصوب وچشم انداز مدون
با توجه به اینکه بازار فروش محصولات شرکت، عمدتاً داخلی است و محصولات تولیدي هم طبق ضوابط موضوعه ، از طریق شرکتهاي پخش دارو ، توزیع می گردد. در سال ۱۴۰۱ نیز در این خصوص تغییري ایجاد نخواهد شد ،همچنین با توجه به اهداف فرو ش صادراتی در سال ۱۴۰۰ ، سیاست شرکت در سال جاري نیز ادامه رشد و تعمیق بازارهاي صادراتی بخصوص بازار عراق می باشد.
منابع مالی شرکت ، درسال ۱۴۰۱ متشکل خواهد بود از : وجوه حاصل از فروش و درآمد خدمات ، تسهیلات مالی کوتاه مدت ، تسهیلات مالی بلند مدت ، افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سرمایه گذاران.
موفقیت ها، مزایا، مشکلات کلی و محدودیت هاي حاکم بر شرکت و میزان دستیابی به استراتژي هاي تدوین شده
تولید بیش از ۱۰ محصول جدید و اضافه شدن محصولات فوق به سبد محصولات شرکت با سهم ۹ %از فروش محصولات
پیاده سازي موفقیت آمیز گردش شغلی و تعریف دستورالعمل جهت انجام
شرکت ایران دارو با توجه به هدف استراتژیک ارتقاء زیرساخت هاي بهره وري و افزایش کیفیت مواد اولیه رویکرد مدیریت و توسعه زنجیره تامین را تدوین و پایش کرده است. منابع خرید به روز شده و در این حوزه که با حضور شرکا بازدید دوره اي از سایت تولید کننده، ارزیابی و طبقه بندي تامین کنندگان صورت میگیرد که بهبودهایی از جمله تک منبع بودن و … حاصل شده است.
شرکت ایران دارو قابلیت هاي کلیدي شرکا و تامین کنندگان را شناسایی نموده است و به منظور شناسایی، ارزیابی مجدد شرکاء و تامین کنندگان ذیصلاح بر مبناي نتایج عملکردشان به طور نظام مند معیارهاي مشخص از روش اجرایی شناسایی تامین کنندگان جهت انتخاب تامین کننده ( احراز صلاحیت فنی،کار کادر علمی، سوابق مفید و … ) و شرکاء (شخصیت و سوابق، توان فنی و اجرایی و مالی…) استفاده کرده است که پس از تایید اولیه همچنین ایجاد سیستم نظارت، کنترل و پایش انجام شده است.
همچنین تامین کنندگان در حین کار مورد ارزیابی قرار گرفته اند که با توجه به امتیاز ارزیابی وضعیت ادامه همکاري یا پایان همکاري و ارتقا امتیاز ارزیابی عملکرد آنها بازنگري هاي لازم صورت گرفته است
شرکت با حمایت مالی از برخی تامین کنندگان و کمک در رفع موانع تحویل کالا که در جهت ایجاد رابطه اي پایدار مبتنی بر اعتماد ، احترام متقابل با هدف برد – برد و به منظور آگاهی و همراهی تامین کنندگان و شرکاء براي دستیابی به منافع متقابل و ارزش بیشتر با هدف بهره گیري از دانش و تجربه ایشان و جذب و انتشار دانش و بهبود عملکرد آنها اقدام نموده و مجموعه هاي از رویکردها مانند برگزاري جلسه، بازدید دوره اي،وب سایت و… براي تامین کنندگان و بازدید دوره اي جلسه مشترك با شرکاء همچنین ارزیابی و دریافت بازخورد از ایشان را تعریف و جاري کرده است که از مصادیق آن برگزاري جلسه با نمایندگان ACG است که منجر به رفع مشکلات پوکه هاي کپسول و کاهش قیمت خرید آنها گردید.
شرکت ایران دارو تامین کنندگان خود را به دو بخش داخلی و خارجی دسته بندي نموده و از تامین کنندگان داخلی خود سالیانه نظرسنجی کرده است و تامین کنندگان بر اساس ماهیت کالا (مواد اولیه و مصرفی و …)، امتیاز ارزیابی عملکرد و… اولویت بندي شده اند.
شرکت ایران دارو استاندارد ۹۰۰۱ ISO و ۱۰۰۱۵ ISO و جایزه تعالی پیشرفته تقدیرنامه ۵ ستاره دریافت کرده است.
شرکت ایران دارو اقداماتی در زمینه هاي مشارکت مالی به نهادهاي عام المنفعه و خیریه ، انجام داده است. نظیر تولید مکمل هاي غذایی در مناطق کم برخوردار براي مادران باردار و نوزادان
پیوند دانشگاه و صنعت با دانشگاه شهید بهشتی جهت انتقال دانش و تولید محصولات دارویی در سال ۱۳۹۹ برقرار شده که منجر به شروع یک طرح تولیدي و اخذ مجوزهاي لازم گردید.
آموزش مجازي براي پرسنل و ارتقاء سرانه آموزش علی رغم وجود همه گیري کرونا به حدود ۲۶ ساعت

  • نویسنده : مهدی خلج