پیشرفت صددرصدی سازمان بیمه سلامت ایران در اجرای برنامه‌های بهره‌وری
پیشرفت صددرصدی سازمان بیمه سلامت ایران در اجرای برنامه‌های بهره‌وری

اقتصاد و بیمه- معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران از پیشرفت صددرصدی سازمان بیمه سلامت ایران در اجرای برنامه‌های بهره‌وری خبر داد. حسین رنجبران، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران گفت: سازمان بیمه سلامت ایران، در راستای رسالت بسیار مهم توسعه و گسترش خدمات بیمه سلامت در بین آحاد […]

اقتصاد و بیمه- معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران از پیشرفت صددرصدی سازمان بیمه سلامت ایران در اجرای برنامه‌های بهره‌وری خبر داد.

حسین رنجبران، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران گفت: سازمان بیمه سلامت ایران، در راستای رسالت بسیار مهم توسعه و گسترش خدمات بیمه سلامت در بین آحاد جامعه و حفاظت مالی از بیمه‌شدگان در برابر هزینه‌های درمانی، پروژه‌‏های ملی نظیر نسخه الکترونیک، پوشش بیمه‌ای اقشار فاقد هرگونه بیمه پایه، حمایت مالی از بیماران خاص و صعب‌العلاج، اجرای برنامه نظام ارجاع و پزشکی خانواده، توسعه سامانه‌های تخصصی و پشتیبانی را در دست اقدام دارد.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران افزود: با توجه به محدودیت منابع، به منظور حصول اطمینان از اجرای کارآمد و اثربخش فرآیند‌ها و ایجاد بستر مناسب برای پاسخگویی به نیاز‌ها و انتظارات تمامی ذینفعان اعم از کارکنان، بیمه‌شدگان و مراکز سلامت طرف قرارداد، ضرورت ارتقای کارایی و اثربخشی واحد‌های اجرایی به ویژه سرمایه انسانی و منابع مالی بیش از پیش اهمیت می‌یابد.

وی تصریح کرد: در این زمینه از سال ۹۹ با اتکا به ظرفیت و توانمندی‌های همکاران سازمان و با استفاده از کارکنان دانشگر فعالیت‌های گسترده‌ای در راستای استقرار چرخه مدیریت بهره‌وری در سطح واحد‌های ستادی و استانی انجام و با تشکیل کارگروه‌های ستادی و استانی (متشکل از مدیران کل، معاونین، روسای ادارات، کارشناسان و رابطین بهره‌وری)، آموزش‌های تخصصی مرتبط با استقرار چرخه مدیریت بهره‌وری کلید خورد.

رنجبران تاکید کرد: در این راستا تعداد ۱۲۲ شاخص اختصاصی بهره‌وری حوزه‌های ستادی و استانی تعیین و در بستر سامانه سنیم (سامانه نظام یکپارچه مدیریتی) نسبت به سنجش و تحلیل نتایج شاخص‌های بهره‌وری اقدام و ۳۸۴ عارضه و مانع فراروی بهره‌وری مورد شناسایی قرار گرفت.

بر همین مبنا، برنامه‌های ارتقای بهره‌وری واحد‌های سازمانی تعریف و عملیاتی گردید که در نهایت پس از ارزیابی گزارش‌های پایش برنامه‌های بهره‌وری، به استناد نامه شماره ۱۸۸۷‏‏/۲۱۲‏‏/د مورخ ۲۰ شهریور سال جاری رئیس مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پیشرفت برنامه‌های بهبود بهره‌وری سازمان بیمه سلامت ایران در سال ۱۴۰۱ به میزان ۱۰۰ مورد تایید سازمان ملی بهره‌وری ایران قرار گرفت که این موفقیت نمایانگر اهتمام جدی همکاران خدوم در تمامی سطوح سازمانی در اجرای برنامه‌های بهره‌وری است.

وی گفت: امیدواریم با تداوم حمایت و مشارکت مدیران و کارکنان سازمان بیمه سلامت ایران و تقویت رویکرد بهره‌وری در کلیه امور، موجبات ارتقای مستمر فرآیند‌ها و خدمات و افزایش رضایتمندی بیمه‌شدگان و سایر ذی نفعان سازمان در سراسر کشور فراهم شود.