پیزد در اردیبهشت ماه رشد کرد
پیزد در اردیبهشت ماه رشد کرد

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ شرکت پیزد منتشر شد. شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ مبلغ معادل ۳,۷۴۱,۷۴۸ میلیون ریال، از محصولات خود را به فروش رساند. بر اساس بررسی گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد با […]

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ شرکت پیزد منتشر شد.

شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ مبلغ معادل ۳,۷۴۱,۷۴۸ میلیون ریال، از محصولات خود را به فروش رساند.

بر اساس بررسی گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد با نماد پیزد در بورس فعالیت دارد.

شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۰ درصد رشد داشته است.

پیزد با سرمایه ثبت شده ۷,۸۹۵,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ مبلغ ۵,۱۵۶,۹۴۷ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۴ درصد رشد داشته است.

پیزد در اردیبهشت ماه رشد کرد

  • نویسنده : مهدی خلج