پیام مدیرعامل ذوب آهن اصفهان به مناسبت روز روابط عمومی و ارتباطات
پیام مدیرعامل ذوب آهن اصفهان به مناسبت روز روابط عمومی و ارتباطات
در عصر حاضر که تنوع سازمان های گوناگون و در کنار آن گسترش ابزارهای اطلاع رسانی را شاهد هستیم، سازمان هایی موفق خواهند بود که ابتدا شناسایی ذینفعان، طبقه بندی آنها و سپس تدوین استراتژی ارتباط دو سویه، ویژه هریک از این گروه ها را در بُعد درون سازمانی و برون سازمانی مورد توجه قرار دهند و همچنین کلید واژه های شفافیت، پاسخگویی، سرمایه اجتماعی، مشارکت اجتماعی، مسئولیت اجتماعی، اعتماد عمومی، همدلی و هم افزایی را در استراتژی های سازمان به صورت اجرایی قرار دهند که قطعاً این مهم با بهره گیری از یک روابط عمومی هوشمند امکان پذیر است.

استراتژی ارتباطی ذوب آهن اصفهان به عنوان مادر صنعت فولاد کشور ، توجه به مسئولیت اجتماعی و استفاده از تکنیک های روابط عمومی در راستای توسعه ارتباطات سازنده و همدلی است که در نیم قرن گذشته ، دستاوردهای قابل توجهی حاصل کرده است.

۲۷ اردیبهشت ماه روز روابط عمومی و ارتباطات را به تلاشگران عرصه روابط عمومی که درنهایت تلاش می کنند، اهداف سازمان را به سمت زندگی بهتر برای انسان ها و جهانی زیباتر هدایت کنند ، تبریک می گویم و برای آنها سلامتی و بهروزی آرزو می کنم.