پیام تبریک مدیرعامل پتروشیمی پارس به رئیس جمهور منتخب و ملت ایران
پیام تبریک مدیرعامل پتروشیمی پارس به رئیس جمهور منتخب و ملت ایران

اقتصاد و بیمه- مدیرعامل پتروشیمی پارس در پیامی انتخاب دکتر مسعود پزشکیان را به عنوان رئیس جمهور ایران در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تبریک گفت به گزارش عسلویه آنلاین مدیرعامل پتروشیمی پارس در پیامی انتخاب دکتر مسعود پزشکیان را به عنوان رئیس جمهور ایران در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تبریک گفت

اقتصاد و بیمه- مدیرعامل پتروشیمی پارس در پیامی انتخاب دکتر مسعود پزشکیان را به عنوان رئیس جمهور ایران در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تبریک گفت

به گزارش عسلویه آنلاین مدیرعامل پتروشیمی پارس در پیامی انتخاب دکتر مسعود پزشکیان را به عنوان رئیس جمهور ایران در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تبریک گفت