پخش گفتگوی نوروزی رئيس جمعيت هلال احمر از شبكه خبر
پخش گفتگوی نوروزی رئيس جمعيت هلال احمر از شبكه خبر

گفتگوی نوروزی رئيس جمعيت هلال احمر امشب پس از خبر ساعت ۱۸ از شبکه سراسری پخش خواهد شد

گفتگوی نوروزی رئيس جمعيت هلال احمر امشب پس از خبر ساعت ۱۸ از شبکه سراسری پخش خواهد شد

در اين برنامه نوروزى، دكتر پيرحسين كوليوند در خصوص خدمات و دستاورد هاى مهم اين جمعيت در سال گذشته و همچنين برنامه هاى سال ١٤٠٢، به گفتگو نشسته است.