پتروشیمی نوری پیام‌آور سبز منطقه در روز درختکاری
پتروشیمی نوری پیام‌آور سبز منطقه در روز درختکاری

۲۰۵ اصله درخت هدیه‌ صنعت برگزیده‌ سبز کشور به منطقه انرژی پارس در روز درختکاری بود

اقتصاد و بیمه – ۲۰۵ اصله درخت هدیه‌ صنعت برگزیده‌ سبز کشور به منطقه انرژی پارس در روز درختکاری بود.

واحد محیط زیست با همکاری واحد خدمات اداری و فضای سبز این شرکت بزرگ آروماتیکی، در روز درخت کاری و در راستای مسئولیت اجتماعی خود در حجمی گسترده، مساحت ۲۵۰۰ متر مربع از اراضی منطقه را با پوشش سبز ۲۰۵ اصله درخت از انواع مختلف زینت بخشید. بنابراین گزارش، به همت کارشناسان محیط زیست و فضای سبز شرکت پتروشیمی نوری کار کاشت درخت در پارک روستای مروع از توابع چاه مبارک طراحی و اجرا شد. شایان ذکر است در این اقدام که در راستای توسعه، حفظ و صیانت از محیط زیست منطقه انجام شد ۲۵ نفر نخل خرما، ۲۰ اصله نهال زیتون، ۳۰ اصله نهال تی وی تی، ۴۰ اصله نهال کاغذی، ۱۰ اصله نهال بنجامین آمستر، ۲۰ اصله نهال برهان گلی، ۱۰ اصله نهال نارنج، ۳۰ اصله نهال تکوما، ۱۰ اصله نهال ششم و ۱۰ اصله نهال لوز کاشته و به زمین منطقه اهدا شد.http://www.faraznews.com/?p=43407