پتروشیمی غدیر به مجمع نشست.(گزارش تصویری)
پتروشیمی غدیر به مجمع نشست.(گزارش تصویری)
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت پتروشیمی غدیر با حضور اکثریت سهامداران حقیقی و حقوقی برگزار شد.