پتروشیمی خراسان ۷۵۰ میلیارد ریال تفاهم‌نامه با شرکت های دانش بنیان امضا کرد
پتروشیمی خراسان ۷۵۰ میلیارد ریال تفاهم‌نامه با شرکت های دانش بنیان امضا کرد

پتروشیمی خراسان عصر امروز سه شنبه ۲۵بهمن ۱۴۰۱ در غرفه شرکت سرمایه‌گذاری تاپیکو در نمایشگاه نفت گاز پتروشیمی ساخت داخل کیش ۹ تفاهم نامه به ارزش ۷۵۰ میلیارد ریال با شرکتهای دانش بنیان کشور امضا کرد

اقتصاد و بیمه – پتروشیمی خراسان عصر امروز سه شنبه ۲۵بهمن ۱۴۰۱ در غرفه شرکت سرمایه‌گذاری تاپیکو در نمایشگاه نفت گاز پتروشیمی ساخت داخل کیش ۹ تفاهم نامه به ارزش ۷۵۰ میلیارد ریال با شرکتهای دانش بنیان کشور امضا کرد.

به گزارش روابط عمومی، مهندس حسنی مدیرعامل پتروشیمی خراسان در این مراسم گفت: رویکرد و سیاست اولیه ما حمایت از شرکت های دانش بنیان و تولید داخل است.

عضو هیات مدیره پتروشیمی خراسان اذعان داشت: ما در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری از فرایند بومی سازی تجهیزات و کاتالیست های مورد نیاز صنعت پتروشیمی با شرکت های دانش بنیان و علم محور داخلی ۹ تفاهم نامه امضا کرده ایم.