پتروشیمی تخت جمشید ۸۰ تومان سود تقسیم کرد
پتروشیمی تخت جمشید ۸۰ تومان سود تقسیم کرد
مجمع شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید با حضور ۷۹ درصد سهامداران صبح امروز برگزار شد.

 

به گزارش اقتصاد و بیمه ، در مجمع صنایع پتروشیمی تخت جمشید به ازای هر سهم ۸۰ تومان سود مصوب شد.

همچنین در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده این شرکت وضعیت ناپایدار و احتمال کمبود خوراک در آینده از سوی سهامداران مورد تاکید قرار گرفت و بر همین اساس احداث پروژه BD شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید با ظرفیت۷۰ هزار تنی تولید شامل ۳۵ هزارتن بوتادین و ۳۵ هزار تن رافینیت مصوب گردید.