پتروشیمی‌های منطقه پارس بیش از ۴۲ میلیارد ریال به مراکز درمانی و شبکه بهداشت منطقه کمک کردند
پتروشیمی‌های منطقه پارس بیش از ۴۲ میلیارد ریال به مراکز درمانی و شبکه بهداشت منطقه کمک کردند

به گزارش عسلویه آنلاین به نقل از شورای راهبردی پتروشیمی ها: رئیس شورای راهبردی شرکت‌های پتروشیمی منطقه پارس از کمک ۴۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریالی پتروشیمی‌های این منطقه به مراکز درمانی و شبکه بهداشت درمان کنگان، دیر و عسلویه در دو هفته اخیر خبر داد. ️ مسعود حسنی گفت: در ادامه فعالیت‌های این شورا […]

به گزارش عسلویه آنلاین به نقل از شورای راهبردی پتروشیمی ها: رئیس شورای راهبردی شرکت‌های پتروشیمی منطقه پارس از کمک ۴۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریالی پتروشیمی‌های این منطقه به مراکز درمانی و شبکه بهداشت درمان کنگان، دیر و عسلویه در دو هفته اخیر خبر داد.
️ مسعود حسنی گفت: در ادامه فعالیت‌های این شورا در کمک به ارگان‌های درمانی شهرستان‌های جنوبی، چندین دستگاه تجهیزات سرمایشی، کامپیوتر، ماسک و سایر تجهیزات به شبکه بهداشت عسلویه به ارزش دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اهدا شد.
️ همچنین شورای راهبردی شرکت‌های پتروشیمی منطقه پارس در هفته گذشته نیز دو دستگاه تجهیزات بیمارستانی به مراکز درمانی شهرستان کنگان و دیر به مبلغ حدودی چهل میلیارد ریال اهدا کرده بود.