ومعادن مجوز افزایش سرمایه گرفت
ومعادن مجوز افزایش سرمایه گرفت

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات اعلام کرد که تاییدات لازم از سوی حسابرس و بازرس قانونی (موسسه حسابرسی بهراد مشار) نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایه مورخ ۲۵/ ۱۲/ ۱۴۰۰ هیات‌مدیره شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ ۴/ ۸‌ هزار میلیارد تومان به مبلغ ۲۰‌هزار میلیارد تومان (افزایش سرمایه ۱۳۸درصدی) از محل […]

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات اعلام کرد که تاییدات لازم از سوی حسابرس و بازرس قانونی (موسسه حسابرسی بهراد مشار) نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایه مورخ ۲۵/ ۱۲/ ۱۴۰۰ هیات‌مدیره شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ ۴/ ۸‌ هزار میلیارد تومان به مبلغ ۲۰‌هزار میلیارد تومان (افزایش سرمایه ۱۳۸درصدی) از محل مطالبات حال‌شده سهامداران و آورده نقدی، سود انباشته به منظور جبران مخارج سرمایه‌‌‌ای انجام شده و مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌‌‌پذیر و اصلاح ساختار مالی را دریافت کرده است.