وزیر امور اقتصادی و دارایی در آیین تکریم و معارفه مدیرعامل بانک سپه
وزیر امور اقتصادی و دارایی در آیین تکریم و معارفه مدیرعامل بانک سپه

دکتر احسان خاندوزی در آیین تکریم و معارفه مدیر عامل  بانک سپه، حرکت نظام بانکی به سمت عدالت محوری و تولید گرایی را مهم‌ترین خواست دولت از سیستم بانکی کشور عنوان کرد. دکتر احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در آیین تکریم و تودیع محمدکاظم چقازردی مدیرعامل پیشین بانک سپه و معارفه دکتر آیت اله ابراهیمی مدیر عامل جدید […]

دکتر احسان خاندوزی در آیین تکریم و معارفه مدیر عامل  بانک سپه، حرکت نظام بانکی به سمت عدالت محوری و تولید گرایی را مهم‌ترین خواست دولت از سیستم بانکی کشور عنوان کرد.
دکتر احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در آیین تکریم و تودیع محمدکاظم چقازردی مدیرعامل پیشین بانک سپه و معارفه دکتر آیت اله ابراهیمی مدیر عامل جدید بانک سپه که با حضور مقامات لشگری وکشوری برگزار شد، گفت: پشتیبانی از تولید درون‌زا و کمک کردن به ابعاد عدالت اجتماعی با رعایت ضوابط شرعی و فقهی از اهم وظایف نظام بانکی کشور است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اهمیت حقوق فعالان اقتصادی و لزوم شفافیت اقدامات شبکه بانکی کشور در این عرصه، اظهار داشت: یکی از لایه‌های حقوق اعتباری و بانکی در کشور دسترسی فعالان اقتصادی به قراردادها و نحوه محاسبه سودها و تضامین همراه با قابلیت دادخواهی است.
وی ضمن تأکید بر مساله اجرای کامل قانون، اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار و سایر اهداف توسعه‌ای بانکی ازجمله خروج از بنگاه‌داری غیرضرور و حرکت به سمت سرمایه‌گذاری‌های کلان و مهم کشور را از دیگر اولویت‌های نظام بانکی برشمرد.