ورود «پیشرانان پیشرفت ایران» به حوزه‌های دانش‌بنیان و صنایع مولد
ورود «پیشرانان پیشرفت ایران» به حوزه‌های دانش‌بنیان و صنایع مولد
گروه پیشرانان پیشرفت ایران با راهبری دولت و مشارکت شرکت‌های فعال در صنایع با ضریب اشتغال‌زا بالا، پروژه‌های جدید خود را در دو حوزه دانش‌بنیان و صنایع مولد آغاز خواهد کر

گروه پیشرانان پیشرفت ایران با راهبری دولت و مشارکت شرکت‌های فعال در صنایع با ضریب اشتغال‌زا بالا، پروژه‌های جدید خود را در دو حوزه دانش‌بنیان و صنایع مولد آغاز خواهد کرد.

به گزارش اقتصاد بیمه ، مهدی سدیدی، دبیر و عضو گروه پیشرانان پیشرفت ایران اعلام کرد: این گروه به دستور معاون اول و با برنامه‌ریزی دستیار ویژه اقتصادی رئیس جمهور، با حضور شرکت‌های جدید در این دو محور کلیدی وارد خواهد شد.

وی تصریح کرد: این تصمیم در آخرین نشست گروه پیشرانان و پس از ارائه پیشنهادات گرفته شده و این گروه در شاخه جدید خود با راهبری دولت و مشارکت شرکت‌های فعال در صنایع با ضریب اشتغال‌زایی بالا مانند نساجی و تبدیلی غذایی پروژه‌های جدید خود را آغاز خواهد کرد.

دبیر و عضو گروه پیشرانان پیشرفت ایران همچنین خاطر نشان کرد: در خصوص محور دانش‌بنیان مقرر شده نشست مشترک گروه با معاون علمی و فناوری رئیس جمهور برگزار و مقدمات تشکیل نهاد انتقال و توسعه فناوری‌های راهبردی انجام شود.

«گروه پیشرانان پیشرفت ایران» با نگاه به تولید داخل در بهمن ماه سال گذشته عملیات اجرایی ۴۸ پروژه با ۱۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری را آغاز کرده است.