(( وتجارت )) جایگاه درآمدی خود را حفظ کرد.
(( وتجارت )) جایگاه درآمدی خود را حفظ کرد.
بیشترین درآمدی که بانک تجارت در مردادماه توانست از خود بر جای بگذارد، مربوط به بخش‌های «مرابحه» و «مشارکت مدنی» بود که مبالغ آن‌ها به ترتیب یک هزار ۵۸۵ میلیارد تومان و ۵۷۱ میلیارد تومان تعلق گرفت.

بانک تجارت در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به مردادماه سال جاری مجموع درآمد خود طی این دوره را که از تسهیلات اعطایی به دست آورد، مبلغی برابر با ۳ هزار ۹۰۲ میلیارد تومان به ثبت رساند و همچنین طی ۵ ماه گذشته که از ابتدای سال مالی این بانک می‌گذرد، مجموع درآمد تجمیعی از بخش تسهیلات اعطایی به ۱۸ هزار و ۷۵۱ میلیارد تومان رسید.

 

بانک تجارت در پنجمین ماه از سال جاری میزان درآمدی که از بخش تسهیلات اعطایی شناسایی کرد در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۱۰ درصد افزایش را مشاهده کرد، نسبت به دوره ماه گذشته نیز تنها ثبات خود را حفظ کرد و تنها یک درصد افزایش درآمد را تجربه کرد.

 

درآمد تسهیلات اعطایی بانک تجارت

 

بانک تجارت همان‌طور که گفته شد از ابتدای سال مالی تاکنون میزان درآمدی که از تسهیلات اعطایی به دست آورده مبلغی بالغ‌بر ۱۸ هزار و ۷۵۱ میلیارد تومان بود که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته افزایش ۲۷ درصدی را به ارمغان آورد.

 

درآمدی که این بانک طی مردادماه شناسایی کرد ۵ درصد بالاتر از میانگین درآمدی طی ۴ ماه گذشته بود، همچنین درآمد‌های عملیاتی محقق‌شده “وتجارت” در مردادماه به ۴ هزار و ۹۲۳ میلیارد تومان رسید، این درآمد‌ها حاصل از «تسهیلات اعطایی، سپرده‌گذاری، اوراق بدهی، سرمایه‌گذاری و درآمد کارمزد» است.

 

بیشترین درآمدی که بانک تجارت در مردادماه توانست از خود بر جای بگذارد، مربوط به بخش‌های «مرابحه» و «مشارکت مدنی» بود که مبالغ آن‌ها به ترتیب یک هزار ۵۸۵ میلیارد تومان و ۵۷۱ میلیارد تومان تعلق گرفت.

درآمد تسهیلات اعطایی که از بخش فروش اقساطی شناسایی شد در مردادماه نسبت به ماه گذشته ۶ درصد افزایش پیدا کرد، “وتجارت” توانست در مردادماه تراز مثبت ۳۰ درصدی را طی این دوره ماهانه به ثبت برساند، سود عملیاتی بانک تجارت طی این دوره ماهانه به مبلغ ۸۹۶ میلیارد تومان رسید