همکاری ذوب آهن اصفهان و قطار شهری مشهد در پروژه ۵۰ کیلومتری ریلی
همکاری ذوب آهن اصفهان و قطار شهری مشهد در پروژه ۵۰ کیلومتری ریلی

مهدی کوهی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان پنج‌شنبه ۱۴ اردیبهشت ماه در دیار با کیانوش کیامرز مدیرعامل شرکت قطارشهری مشهد با اشاره به توانمندی این مجتمع عظیم صنعتی برای تامین ریل مورد نیاز قطار شهری این شهر و همچنین سایر شرکت های قطار شهری کشور گفت : همکاری و تعامل این دو سازمان نتایج خوبی به همراه داشته است و قطعاً توسعه می یابد

اقتصاد و بیمه – مهدی کوهی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان پنج‌شنبه ۱۴ اردیبهشت ماه در دیار با کیانوش کیامرز مدیرعامل شرکت قطارشهری مشهد با اشاره به توانمندی این مجتمع عظیم صنعتی برای تامین ریل مورد نیاز قطار شهری این شهر و همچنین سایر شرکت های قطار شهری کشور گفت : همکاری و تعامل این دو سازمان نتایج خوبی به همراه داشته است و قطعاً توسعه می یابد.

وی با اشاره به اینکه ذوب آهن اصفهان با بهره گیری از توان و تخصص تلاشگران خود موفق به بومی سازی تکنولوژی ساخت ریل شده است گفت : این شرکت قادر به تولید انواع ریل مورد نیاز قطارهای شهری کشور است و این محصول را مطابق استانداردهای جهانی تولید می کند.
مدیرعامل شرکت قطارشهری مشهد نیز در این دیدار با اشاره به سابقه همکاری های موثر این شرکت با ذوب آهن اصفهان گفت: با توجه به همکاری های سال های قبل و همچنین ۵۰ کیلومتر پروژه ریلی که در مشهد در دست اقدام داریم،می توانیم همکاری و تعامل خوبی با این شرکت داشته باشیم.
شایان ذکر است سال گذشته به منظور توسعه قطار شهری مشهد سند همکاری تامین ریل ملی خطوط قطار شهری مشهد با ذوب آهن اصفهان منعقد شد.

شایان ذکر است سال گذشته به منظور توسعه قطار شهری مشهد سند همکاری تامین ریل ملی خطوط قطار شهری مشهد با ذوب آهن اصفهان منعقد شد.