دکتر علی جباری مدیر عامل بیمه رازی با اشاره به چرخش های استراتژیک صورت پذیرفته در شرکت بیمه رازی گفت : سیاست بیمه رازی حمایت از نمایندگان است و نماینده محوری در بیمه رازی از شعار به عمل تبدیل شده است. پرداخت سود مشارکت در منافع به شبکه فروش افزایش صندوق نمایندگان تصویب بودجه وام‌های […]

دکتر علی جباری مدیر عامل بیمه رازی با اشاره به چرخش های استراتژیک صورت پذیرفته در شرکت بیمه رازی گفت : سیاست بیمه رازی حمایت از نمایندگان است و نماینده محوری در بیمه رازی از شعار به عمل تبدیل شده است.
پرداخت سود مشارکت در منافع به شبکه فروش
افزایش صندوق نمایندگان
تصویب بودجه وام‌های مشارکت در تبلیغات، وام خرید دفتر و مشارکت در طرح های بازاریابی
افزایش حدود اختیارات و واگذاری بیش از ۹۰ درصد اختیارات
ارائه طرح جامع درمان تکمیلی ویژه و ممتاز به نمایندگان
افزایش مهلت تسویه صندوق نمایندگان در دوره کرونا
برگزاری ۱۵ جلسه سه شنبه پاسخگویی با حضور مدیرعامل و مدیران ارشد بیمه رازی
برگزاری یک ماهه جشن ضیافت نور و قرعه کشی سکه طلا میان نمایندگان
برگزاری برنامه “یک شنبه ها با نمایندها” در دیدار حضوری مدیر روابط عمومی شرکت با نمایندگان
از جمله برنامه های شرکت بیمه رازی برای نمایندگان این شرکت در شش ماهه اخیر است.