به دنبال ترکیدگی خط لوله GRP در مسیر ورود آب به نیروگاه شرکت مبین انرژی خلیج فارس در شب گذشته، با تلاش‌های صورت گرفته کارکنان این شرکت اکنون همه بویلرهای این نیروگاه در سرویس قرار دارند و مجتمع‌های پتروشیمی در حال بازگشت به شرایط عادی هستند. به گزارش روابط عمومی شرکت مبین انرژی خلیج فارس، […]

به دنبال ترکیدگی خط لوله GRP در مسیر ورود آب به نیروگاه شرکت مبین انرژی خلیج فارس در شب گذشته، با تلاش‌های صورت گرفته کارکنان این شرکت اکنون همه بویلرهای این نیروگاه در سرویس قرار دارند و مجتمع‌های پتروشیمی در حال بازگشت به شرایط عادی هستند.
به گزارش روابط عمومی شرکت مبین انرژی خلیج فارس، امروز و به دلیل این ترکیدگی، در تولید بخار واحد نیروگاه مجتمع اختلال به وجود آمد و سبب بروز مشکلاتی در سرویس دهی به شرکت های پتروشیمی فاز یک منطقه پارس شد.
بعد از این حادثه، با تلاش همه جانبه و ازخودگذشتگی پرسنل شرکت و با انجام اقدامات فوری، در شرایط بسیار سخت پاشش آب داغ به محل اطراف شکستگی، از توقف کامل فعالیت شرکت‌های پتروشیمی منطقه ممانعت شد، اما برخی شرکت‌های منطقه برای حدود دوازده ساعت از مدار سرویس خارج شدند.
درحال حاضر همه بویلرهای نیروگاه مبین انرژی در سرویس قرار دارند و مجتمع‌های پتروشیمی در حال راه اندازی و رسیدن به شرایط عادی هستند.