همایش آشنایی با ابزارهای تامین مالی برگزار شد
همایش آشنایی با ابزارهای تامین مالی برگزار شد

صبح امروز همایش آشنایی با ابزارهای تامین مالی در اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان با حضور دکتر فداکار استاندار کرمان، دکتر پور ابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، دکتر مجید عشقی رییس سازمان بورس، دکتر شیرازی مدیرعامل فرابورس ایران، دکتر زمانیان مدیرعامل بورس کالا و جمعی از معاونان و مدیران ارکان بازار سرمایه برگزار شد

اقتصاد و بیمه – صبح امروز همایش آشنایی با ابزارهای تامین مالی در اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان با حضور دکتر فداکار استاندار کرمان، دکتر پور ابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، دکتر مجید عشقی رییس سازمان بورس، دکتر شیرازی مدیرعامل فرابورس ایران، دکتر زمانیان مدیرعامل بورس کالا و جمعی از معاونان و مدیران ارکان بازار سرمایه برگزار شد.

 

به گزارش مس پرس، در این همایش، به بررسی فرصت های نوین سرمایه گذاری، راهکارها و موانع موجود پرداخته شد.
تغییر ریل توسعه در استان از شکل سنتی به شیوه های نوین از اهداف این همایش بود که با حضور مدیران و کارشناسانی همچون دکتر محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، دکتر مجید عشقی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، دکتر محمد علی شیرازی مدیرعامل شرکت فرابورس ایران، دکتر سید جواد هاشمی مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران، دکتر علی نقوی مدیر عامل شرکت بورس انرژی ایران، دکتر رستمی مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران، به مسایل مختلف اهداف این همایش پرداخته شد.