هلدینگ داروپخش؛ سفیر راستین سلامت و پیشگام صنعت دارویی کشور
هلدینگ داروپخش؛ سفیر راستین سلامت و پیشگام صنعت دارویی کشور

اقتصاد و بیمه-مجمع عمومی عادی فوق العاده صاحبان سهام شرکت هلدينگ داروپخش (سهامی‌عام) مورخ ۱۴۰۲٫۰۳٫۰۶ در محل مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش برگزار گردید.   در این مجمع که با حضور بیش از  ۸۹ درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع […]

اقتصاد و بیمه-مجمع عمومی عادی فوق العاده صاحبان سهام شرکت هلدينگ داروپخش (سهامی‌عام) مورخ ۱۴۰۲٫۰۳٫۰۶ در محل مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش برگزار گردید.

 

در این مجمع که با حضور بیش از  ۸۹ درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای شیرازی بود که جنابان زعیم و آتشگر در مقام نظار اول و دوم و آقای غفوریان به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

در ادامه و با قرائت گزارش توجیهی هیات مدیره مبنی بر لزوم افزایش سرمایه توسط مدیرعامل محترم و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب افزایش سرمایه شرکت به تغییر بند اساسنامه مربوطه رای مثبت دادند.

 

گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه

به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شركت داروپخش (سهامي عام)

در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷

  • گزارش توجیهی ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ هیات مدیره شرکت داروپخش (سهامي عام) درخصوص افزايش سرمايه آن شركت از مبلغ ۳٫۵۵۰ میلیارد ریال به مبلغ ۸٫۴۰۰ ميليارد ريال ، مشتمل بر صورتهای وضعیت مالی، سود و زیان و جریان های نقدی فرضی و سایر اطلاعات مالی فرضی که پیوست می باشد، طبق استانداردهای حسابرسی”رسیدگی به اطلاعات مالی آتی” مورد رسیدگی این سازمان قرار گرفته است. مسئولیت گزارش توجیهی مذبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شرکت است.
  • گزارش مزبور در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت و با هدف توجیه افزایش سرمایه شرکت از محل آورده نقدی از طریق سلب حق تقدم از سهامداران فعلی و فروش آن در بازار سرمایه و یا در صورت عدم امکان، از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران به مبلغ ۴٫۸۵۰ میلیارد ریال، با اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور جبران مخارج سرمایه ای انجام شده بابت خرید سهام و مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر تهیه شده است. این گزارش توجیهی براساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شده است که انتظار نمی رود لزوما به وقوع بپیوندد. در نتیجه به استفاده کنندگان توجه داده می شود که این گزارش توجیهی ممکن است برای هدف هایی جز هدف توصیف شده در بالا مناسب نباشد.

 

  • براساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات و با فرض تحقق مفروضات ذهنی مندرج در گزارش توجیهی، این سازمان به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنایی معقول برای تهیه گزارش توجیهی فراهم نمی نماید. به علاوه به نظر این سازمان، گزارش توجیهی یاد شده ، براساس مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.
  • با سلب حق تقدم از کلیه سهامداران تعداد ۳۳۵ میلیون سهم با نام یک هزار ریالی صادر و با قیمت برآورد فرضی هر سهم ۱۴٫۴۸۶ ریال به شرح یادداشت مزبور از طریق پذیره نویسی عمومی (جمعا معادل ۴٫۸۵۰ میلیارد ریال) به فروش می رسد و سپس از محل صرف سهام حاصله به مبلغ حدود ۴٫۵۱۵ میلیارد ریال که متعلق به سهامداران قبلی است، تعداد ۴٫۵۱۵ میلیون سهام جایزه (با نام یک هزار ریالی) صادر و بین سهامداران قبلی توزیع می گردد. با توجه به مراتب فوق تعداد سهام قابل فروش و صرف سهام حاصله در زمان اجرای برنامه افزایش سرمایه قاطعیت می یابد.
  • تحقق افزایش سرمایه شرکت منوط به کسب مجوزهای لازم از سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد بود.
  • حتی اگر رویدادهای پیش بینی شده طبق مفروضات ذهنی توصیف شده در بالا رخ دهد، نتایج واقعی احتمالا متفاوت از پیش بینی ها خواهد بود، زیرا رویدادهای پیش بینی شده اغلب به گونه ای مورد انتظار رخ نمی دهد و تفاوتهای حاصل می تواند با اهمیت باشد.

 

نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه

افزایش سرمایه قبلی شرکت از مبلغ ۸۴۰٫۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۳٫۵۵۰٫۰۰۰ میلیون ریال و از محل سود انباشته به مبلغ ۱٫۶۶۰٫۰۰۰ میلیون ریال و از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران به مبلغ ۱٫۰۵۰٫۰۰۰ میلیون ریال بوده که طی تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰٫۰۴٫۲۰ تصویب شده و در تاریخ ۱۴۰۰٫۱۱٫۰۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

هدف از انجام افزایش سرمایه

هدف شرکت داروپخش (سهامی عام)، از افزایش سرمایه موضوع این بیانیه به شرح زیر می باشد:

هدف از افزایش سرمایه، جبران مخارج سرمایه ای انجام شده از محل منابع جاری شرکت در سال های مالی گذشته (از طریق خرید سهام و شرکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر به شروح موارد مطروحه در صفحات بعد) و جلوگیری از خروج نقدینگی از شرکت و تامین منابع مالی برای حفظ موقعیت در شرکت های سرمایه پذیر از طریق پشتیبانی مالی و مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های کارخانجات دارو پخش، توزیع دارو پخش، داروسازی اکسیر ، داروسازی ابوریحان، توزیع داروهای دامی داروپخش و بیو دارو و بهبود نسبت مالكانه و اصلاح ساختار مالی شرکت می باشد.

مبلغ افزایش سرمایة پیشنهادی و محل تأمین آن

با توجه به برنامۀ ارائه شده، شرکت داروپخش (سهامی عام) در نظر دارد سرمايۀ خود را از مبلغ ۳٫۵۵۰٫۰۰۰ میلیون ريال به مبلغ ۸٫۴۰۰٫۰۰۰ میلیون ريال(به مبلغ ۴٫۸۵۰٫۰۰۰ میلیون ریال معادل ۱۳۶٫۶ درصد سرمایه فعلی)، با تایید و اخذ مجوز از سازمان محترم بورس و اوراق بهادار از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی افزايش دهد.

«گزارش تکمیلی بزودی در نشریه و سایت»