هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی ایران‌پلاست آغاز به کار کرد
هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی ایران‌پلاست آغاز به کار کرد

همچون سال های گذشته میزبان شماییم در هفدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست ۲۶ الی ۲۹ شهریور ماه سالن ۹ و ۸ روابط عمومی پتروشیمی فارابی

همچون سال های گذشته میزبان شماییم در هفدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست ۲۶ الی ۲۹ شهریور ماه سالن ۹ و ۸

روابط عمومی پتروشیمی فارابی