نگاه ویژه بانک ملی ایران به بانکداری جامع و بانکداری شرکتی
نگاه ویژه بانک ملی ایران به بانکداری جامع و بانکداری شرکتی

عضو هیات مدیره بانک ملی ایران در نشست بررسی عملکرد ۶ ماهه نخست ۱۴۰۱ شعبه مستقل مرکزی این بانک، بر لزوم توجه خاص به بانکداری جامع و بانکداری شرکتی تاکید کرد

اقتصاد و بیمه – عضو هیات مدیره بانک ملی ایران در نشست بررسی عملکرد ۶ ماهه نخست ۱۴۰۱ شعبه مستقل مرکزی این بانک، بر لزوم توجه خاص به بانکداری جامع و بانکداری شرکتی تاکید کرد.

 

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، صمد عزیزنژاد در این نشست که بیژن مقدم بیرانوند معاون امور شعب و بازاریابی تهران نیز حضور داشت، ضمن تقدیر از عملکرد برتر شعبه مرکزی در میان شعب مستقل تهران، افزایش منابع و کاهش ناترازی بانک، ایجاد بانکداری جامع در جهت رفع نیازهای مالی مشتریان بزرگ و بانکداری شرکتی جهت رفع نیازهای مالی مشتریان خرد را با توجه به تاکید مدیرعامل بانک از الویت های شعبه مرکزی تا پایان سال بر شمرد.بیژن مقدم بیرانوند معاون امور شعب و بازاریابی تهران نیز بر جذب منابع با رویکرد منابع ارزان قیمت، کاهش قیمت تمام شده، افزایش درآمدهای غیر مشاع، استفاده از درگاه های الکترونیک و افزایش پایانه های فروش با توجه به آغاز جشنواره طرح پذیرنده ملی شرکت پرداخت الکترونیک سداد جهت افزایش سهم در بازار و همچنین عدالت محوری و شایسته سالاری در انتصابات جهت ایجاد انگیزه همکاران تاکید کرد.صفاری رییس شعبه مرکزی بانک نیز ضمن ارائه گزارش کامل از روند فعالیت های انجام شده شعبه در ۶ ماه نخست سال، تشکیل کارگروه های منابع، مصارف، وصول مطالبات، سود و زیان و بهبود فرآیندها، استفاده از ظرفیت حداکثری کارکنان، شایسته سالاری و عدالت محوری در انتصابات و… را از مهمترین اقدامات انجام شده برشمرد.