نوزدهمین کنفرانس بین المللی توسعه منابع انسانی برگزار شد
نوزدهمین کنفرانس بین المللی توسعه منابع انسانی برگزار شد

اقتصاد و بیمه- نوزدهمین کنفرانس بین المللی توسعه منابع انسانی با همراهی بیش از ۶۰ سخنران برجسته حوزه منابع انسانی و کسب و کار کشور برگزار شد. به گزارش اقتصاد و بیمه به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت صنعتی ، نوزدهمین کنفرانس بین المللی توسعه منابع انسانی با همراهی بیش از ۶۰ سخنران برجسته […]

اقتصاد و بیمه- نوزدهمین کنفرانس بین المللی توسعه منابع انسانی با همراهی بیش از ۶۰ سخنران برجسته حوزه منابع انسانی و کسب و کار کشور برگزار شد.

به گزارش اقتصاد و بیمه به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت صنعتی ، نوزدهمین کنفرانس بین المللی توسعه منابع انسانی با همراهی بیش از ۶۰ سخنران برجسته حوزه منابع انسانی و کسب و کار کشور در تاریخ های ۹ و ۱۰ خرداد ماه سال جاری در مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی در چندین سالن به صورت همزمان برگزار شد.