نوری، پارس و بوعلی سینا پردرآمدترین پتروشیمی‌های بورسی ۱۴۰۲
نوری، پارس و بوعلی سینا پردرآمدترین پتروشیمی‌های بورسی ۱۴۰۲

اقتصاد و بیمه – کارنامه درآمدی پتروشیمی‌های بورسی نشان می‌دهد سال گذشته ۱۷ پتروشیمی افزایش درآمد داشته‌اند. به گزارش اختصاصی اقتصاد و بیمه انتشار گزارش‌ فعالیت ماهانه پتروشیمی‌های بورسی در اسفندماه سال ۱۴۰۲ تکیلف کارنامه یک ساله درآمد این شرکت‌ها را مشخص کرد. با نگاهی به ارقام تجمعی فروش ماه‌های ۱۴۰۲ باید دید کدام پتروشیمی در سال […]

اقتصاد و بیمه – کارنامه درآمدی پتروشیمی‌های بورسی نشان می‌دهد سال گذشته ۱۷ پتروشیمی افزایش درآمد داشته‌اند.

به گزارش اختصاصی اقتصاد و بیمه انتشار گزارش‌ فعالیت ماهانه پتروشیمی‌های بورسی در اسفندماه سال ۱۴۰۲ تکیلف کارنامه یک ساله درآمد این شرکت‌ها را مشخص کرد. با نگاهی به ارقام تجمعی فروش ماه‌های ۱۴۰۲ باید دید کدام پتروشیمی در سال ۱۴۰۲ موفق بوده و عملکرد بهتری نسبت به سایر رقبا از خود بر جای گذاشته است.

انرژی پرس در این گزارش وضعیت فروش و درآمدزایی ۲۲ پتروشیمی بورسی را مورد ارزیابی قرار داده است. پیش از هر چیزی باید گفت سال مالی دو پتروشیمی پردیس و تخت جمشید با سایر پتروشیمی‌ها متفاوت است. از این رو فارغ از برنامه تولید و فروش شرکت در سال مالی، ارقام تجمعی درآمدزایی این دو پتروشیمی در بخش مقایسه، مربوط به ۱۲ ماه سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ است.

نکته‌ مهمی که باید در رابطه با مقایسه درآمد پتروشیمی‌های بورسی به آن اشاره کرد این است که از میان ۲۷ پتروشیمی بورسی، گزارش عملکرد ماهانه اسفندماه ۲۳ پتروشیمی منشتر شده است.

به این ترتیب درآمد سالانه پتروشیمی فارابی به دلیل منتشر نشدن گزارش فعالیت ماهانه بهمن و اسفند در این مقایسه نیامده است. همچنین سه پتروشیمی دیگر نیز به دلیل فعالیت در بازار پایه فرابورس، گزارش ماهانه در سامانه کدال منتشر نمی‌کنند.

حال باید دید کدام پتروشیمی در سال ۱۴۰۲ توانسته است درآمد خود را نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش دهد. از این رو باید ارقام درآمد تجمعی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ پتروشیمی‌های بورسی را مورد ارزیابی قرار داد.

نوری، پارس، بوعلی سینا سه گانه پردرآمد پتروشیمی‌ها

بررسی و مقایسه ارقام فروش پتروشیمی‌های بورسی در سال ۱۴۰۲ حکایت از آن دارد که پتروشیمی نوری با ثبت درآمد ۱۲۳ هزار و ۴۳۷ میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۲ پردرآمدترین پتروشیمی‌ بورسی در این سال بوده است.

همچنین پارس و بوعلی نیز دیگر پتروشیمی‌های پردرآمد سال ۱۴۰۲ بودند؛ به نحوی که پارس در این سال ۶۱.۵ همت و بوعلی بیش از ۵۷ همت درآمد شناسایی کرده‌اند.