نمک انتقال حرارت واحد PA پتروشیمی فارابی پس از ۵۰ سال توسط متخصصان بومی این شرکت تعویض شد
نمک انتقال حرارت واحد PA پتروشیمی فارابی پس از ۵۰ سال توسط متخصصان بومی این شرکت تعویض شد

به گزارش اقتصاد و بیمه و به نقل از روابط عمومی پتروشیمی فارابی مهندس علی تنوره مدیر مجتمع این شرکت با اشاره به این خبر گفت: با تلاش کارشناسان تعمیرات، خدمات فنی، بهره برداری، تدارکات، خدمات اداری، HSE و دیگر همکاران شرکت و با اعتماد و عنایت ویژه مدیرعامل محترم ، عملیات تعویض نمک انتقال […]

به گزارش اقتصاد و بیمه و به نقل از روابط عمومی پتروشیمی فارابی مهندس علی تنوره مدیر مجتمع این شرکت با اشاره به این خبر گفت: با تلاش کارشناسان تعمیرات، خدمات فنی، بهره برداری، تدارکات، خدمات اداری، HSE و دیگر همکاران شرکت و با اعتماد و عنایت ویژه مدیرعامل محترم ، عملیات تعویض نمک انتقال حرارت راکتور واحد انیدرید فتالیک این مجتمع پس از سالها کش و قوس و برای اولین بار از بدو تاسیس این شرکت ( قریب به نیم قرن فعالیت تولیدی) تعویض شد و با موفقیت در سرویس قرار گرفت.
️ ایشان افزود: پس از طی دوره کوتاهی از راه اندازی با نمک انتقال حرارت جدید، عملیات تعویض کاتالیست این راکتور نیز که عمر مفید آن به اتمام رسیده است، آغاز خواهد شد.