نمایشگاه حمایت از تولید داخل در صنعت پتروشیمی، پالایش و پترو پالایش با حضور پر رنگ بیمه سرمد، به دومین روز خود رسید
نمایشگاه حمایت از تولید داخل در صنعت پتروشیمی، پالایش و پترو پالایش با حضور پر رنگ بیمه سرمد، به دومین روز خود رسید

در چهارمین دوره این نمایشگاه و همایش که در‌جزیره کیش در حال برگزاریست، بیمه سرمد با تیمی نخبه ازکارشناسان حوزه انرژی شرکت کرده و در کنار کارشناسان بانک صادرات ایران، به عنوان بازوی بیمه‌ای این بانک به ارائه و تبیین پتانسیلهای خود برای فعالان و سرمایه‌گذاران عرصه پتروشیمی می پردازد.

اقتصاد و بیمه – در چهارمین دوره این نمایشگاه و همایش که در‌جزیره کیش در حال برگزاریست، بیمه سرمد با تیمی نخبه ازکارشناسان حوزه انرژی شرکت کرده و در کنار کارشناسان بانک صادرات ایران، به عنوان بازوی بیمه‌ای این بانک به ارائه و تبیین پتانسیلهای خود برای فعالان و سرمایه‌گذاران عرصه پتروشیمی می پردازد.

 

در دومین روز برگزاری این نمایشگاه طی یک نشست تخصصی با حضور دکتر مرادی رییس هیئت مدیره، دکتر یوسفیان عضو هیئت مدیره و دکتر اقبالی معاون بانکداری جامع بانک صادرات، مدیران عامل صرافی و تامین سرمایه سپهر و دکتر آموزگار معاون فنی بیمه سرمد به ارائه بسترهای موجود برای ارائه خدمات بیمه‌ای به فعالان و سرمایه‌گذاران صنعت نفت و پتروشیمی پرداخت.

چهارمین نمایشگاه حمایت از ساخت داخل در صنعت نفت، پالایش و پترو پالایش از۲۴ تا ۲۶ بهمن در جزیره کیش در حال برگزاریست.