درآمد ماهیانه شرکت در مرداد ماه امسال ۶۶۴٫۳ میلیارد تومان بوده است که نسبت به تیر ماه کاهش ۱۶ درصدی داشته است. 🔼 مقایسه فروش شرکت در مرداد ماه ۱۴۰۰ با ماه مشابه در سال ۹۹ نشان می دهد میزان درآمد شرکت ۵۵% افزایش یافته است. 🔼 درامد مرداد ماه شرکت ۲۸% کمتر از متوسط […]

درآمد ماهیانه شرکت در مرداد ماه امسال ۶۶۴٫۳ میلیارد تومان بوده است که نسبت به تیر ماه کاهش ۱۶ درصدی داشته است.

🔼 مقایسه فروش شرکت در مرداد ماه ۱۴۰۰ با ماه مشابه در سال ۹۹ نشان می دهد میزان درآمد شرکت ۵۵% افزایش یافته است.

🔼 درامد مرداد ماه شرکت ۲۸% کمتر از متوسط فروش سال ۱۴۰۰ بوده است.

🔼شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای مرداد ماه ۱۴۰۰ در مجموع مبلغ ۴۶۲۱٫۵ میلیارد فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال ۹۹ رشد ۱۱۲ درصدی داشته است.