نقش تاثیرگذار روابط عمومی در تحقق اهداف بیمه رازی
نقش تاثیرگذار روابط عمومی در تحقق اهداف بیمه رازی

مدیرعامل بیمه رازی گفت: روابط عمومی در تحقق اهداف بیمه رازی و اجرای هرچه بهتر چرخش‌های استراتژیک نقش تاثیرگذاری دارد

اقتصاد و بیمه – مدیرعامل بیمه رازی گفت: روابط عمومی در تحقق اهداف بیمه رازی و اجرای هرچه بهتر چرخش‌های استراتژیک نقش تاثیرگذاری دارد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بیمه رازی، مراسم تودیع ناصرالدین اسلامی‌فرد مدیر سابق روابط عمومی بیمه رازی با حضور علی جباری- مدیرعامل بیمه رازی و معاونان شرکت برگزار و از زحمات و نوآوری‌های اسلامی‌فرد تقدیر و تشکر شد.

در حاشیه این مراسم دکتر جباری- مدیرعامل بیمه رازی با بیان اینکه حوزه روابط عمومی در بیمه رازی دارای جایگاه قابل توجهی است، یادآور شد: در پی تغییرات مدیریتی در انتهای سال ۱۳۹۹ و با حضور آقای اسلامی‌فرد، فعالیت روابط عمومی در خدمت سیاست‌های شرکت قرار گرفت و در چرخش استراتژیک بازاریابی مبنی بر چرخش استراتژیک از بازاریابی محافظه کارانه به بازاریابی تهاجمی برای توسعه کمی و کیفی پرتفوی شرکت بر اساس مدل ریسک، واحد روابط عمومی بسیار همراه و حامی بود و این واحد در راستای اهداف کلان شرکت بسیج شد.

جباری با تاکید بر اینکه دستاوردهای روابط عمومی در آمار کمی و کیفی شرکت مشهود است، خاطرنشان کرد: روابط عمومی بیمه رازی به صورت گروهی و با تکیه بر خرد جمعی کار خود را پیش برده و امید است با تلاش مضاعف فعالیت‌ها و پیشرفت‌های شرکت بیمه رازی در سال جاری به نحو مطلوب اطلاع رسانی شود.