نقش بیمه مرکزی در اجرایی شدن طرح حذف نسخه کاغذی
نقش بیمه مرکزی در اجرایی شدن طرح حذف نسخه کاغذی

قائم مقام بیمه مرکزی گفت: در بیمه مرکزی هیچ‌گونه کوتاهی در خصوص طرح حذف نسخه کاغذی رخ نداده است

اقتصاد و بیمه – قائم مقام بیمه مرکزی گفت: در بیمه مرکزی هیچ‌گونه کوتاهی در خصوص طرح حذف نسخه کاغذی رخ نداده است.

 

به گزارش توسعه پویا، در میز اقتصادی مدیر مرکز آمار وزارت بهداشت و قائم مقام بیمه مرکزی به عدم چرایی تکمیل اجرای نسخه الکترونیک در بیمه تکمیلی به بحث و گفت‌وگو پرداختند که به شرح ذیل است:

چرا نسخه نویسی الکترونیکی در بیمه تکمیل نیست؟

سمیه عابدیان، مدیر مرکز آمار وزارت بهداشت: پرونده الکترونیکی شهروندان در وزارت بهداشت تحت عنوان سپاس موجود است. نسخه الکترونیکی تفکیکی است باید گفت که اطلاعات از مراکز درمان در بخش بستری ابتدا به وزارت بهداشت و در آنجا تجمع و سپس به بیمه ارسال می‌شود. نکته اصلی بحث نسخه نویسی الکترونیکی است. مردم نسخه کاغذی برای مراجعه به بیمه ندارند. آنها مجبور می‌شوند از سامانه مدارک خود را چاپ و سپس مراجعه کنند. بیمه پایه اطلاعات را به وزارت بهداشت می‌دهد و وزارت بهداشت باید این اطلاعات را به بیمه مرکزی بدهد، اما متاسفانه در این لحظه به رغم تلاش‌ها تا اکنون اطلاعات بیماران سرپایی را در وزارت بهداشت نداریم که در اختیار بیمه مرکزی قرار دهیم.

نقش بیمه در این امر را بفرمایید؟

مجید مشعلچی: بیمه مرکزی به شدت از این اقدام استقبال می‌کند ما اکنون هیچ درگاهی که بتواینم اطلاعات را بر اساس قانون دریافت کنیم نداریم ما اطاعات کافی و دارای اعتبار را نداریم.

چرا بیمه مرکزی خودش ورود پیدا نکرده است؟

مشعلچی: نامه‌ای برای وزارت بهداشت نوشته ایم که ما هم وب سرویس‌های را داشته باشیم، اما این اجازه به ما داده نشد.

چرا اجازه داده نشده است؟

عابدیان: طبق قانون باید تبادل اطلاعات بر اساس سامانه یکپارچه باشد این که هر دستگاه بخواهد یک وب سرویس دسترسی داشته باشید امکان پذیر نیست.

اکنون کدام بخش کوتاهی کرده است؟

عابدین: بحث کوتاهی نیست باید اطلاعاتی که تجمیع شده و تایید شده است ارسال شود.

نظر شما چیست؟

مشعلچی: در بیمه مرکزی چندین راه را رفته‌ایم در صنعت بیمه ۲۰ شرکت همانند سازمان تامین اجتماعی و بیمه سلامت به اصطلاح داریم یک هاب درمان ایجاد کردیم که اطلاعات همه در بیمه مرکزی تجمیع شود در بیمه مرکزی در خود صنعت این مشکل حل شده حالا ارتباط بیمه با وزارت بهداشت مانده که دو راهکار پیشنهاد داده شد یکی این که این فرآیند تکمیل شود یا این که مانند بیمه‌گر‌های پایه از مرکز درمان اطلاعات را دریافت کنیم که وزارت بهداشت مخالفت کرد و به عبارتی تکمیل نشدن زنجیره باعث این عدم تکمیل است.

قانون الزامی برای این اقدامات دارد؟

عابدیان: در متن قانون تکلیف شده که سازمان بیمه‌های تکمیلی برای تکمیل اقدامات و اسناد اقدامات را لازم انجام دهند که متاسفانه برای بیمار‌های سرپایی این تکلیف انجام نشده است.

به نظر شما دلیل چیست؟

عابدیان: فکر می‌کنم استاندار‌های حوزه فنی که طراحی شده برای مطابقت با استاندار پرونده تمایز دارند.

در کل تمام اقدامات را در وزارت بهداشت انجام داده ایم باید برای زمان از بیمه‌های پایه پرسیده شود.

قانون الزام ندارد؟

مشعلچی: قانون به تجمیع اطلاعات تاکید کرده است.

قرار است تا چه زمان این روند ادامه دار باشد؟

عابدیان: کمیسیون سلامت و موارد نظارتی به این موضوع ورود پیدا شده است.

بیمه تعلل نداشته است؟

مشعلچی: قبل از الزام این قانون به استفاده از سامانه سپاس. شرکت‌های بیمه تکمیلی نسخه را حذف کرده بودند. بنابر این حذف نسخه موضوع جدیدی نیست. مقصر بیمه مرکزی نیست. سازمان تامین اجتماعی و نیروی مسلح اطلاعات تکمیل نکرده اند.

چرا بیمه سلامت اطلاعات بیمه سرپایی به وزارت بهداشت منتقل نمی‌کند؟

رئیس مرکز فناوری بیمه سلامت: از تیر ۱۴۰۱ که این سرویس مطرح شد یک مشکلاتی وجود داشت، اما گام‌های خوبی برداشته شده است.

تمام تلاش خود را می‌کنیم تا ۱۵ اردیبهشت کل اطلاعات بیماران سرپایی را به وزارت بهداشت منتقل کنیم.

جمع بندی خود را بفرمایید؟

مشعلچی: در بیمه مرکزی هیچ گونه کوتاهی در خصوص حذف نسخه کاغذی رخ نداده است و اعلام می‌کنیم اگر سامانه سپاس تکمیل شد ظرف یک هفته به آن متصل می‌شویم.