نقشه های مدیریت جدید برای تعالی مجموعه ای بزرگ و افتخار آفرین
نقشه های مدیریت جدید برای تعالی مجموعه ای بزرگ و افتخار آفرین
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت صنایع آذراب(سهامی‌عام) مورخ 1400/07/11در محل ميدان ونک خيابان ملاصدرا شماره 15 برگزار گردید.

در این مجمع «نوبت دوم» که با حضور 39/55 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای سید محمد باقر سبحانی بود، که جنابان غلامرضا تقی زادگان و علی قوام پور در مقام نظار اول و دوم و آقای سید مصطفی هجرتی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی به 1399/12/30 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معاملات مشمول ماده 129 به کار خود پایان دادند.

«گزارش تکمیلی به زودی در وب سایت نشریه»