نظام جامع آموزش صنعت، معدن و تجارت تدوین می شود
نظام جامع آموزش صنعت، معدن و تجارت تدوین می شود

این سند مبتنی بر نیازهای حال و آینده بخش صنعت، معدن و تجارت در حوزه سرمایه انسانی و دانش های نوین این حوزه تدوین می شود و راه حل مناسبی برای رفع معظل اشتغال دانش پذیران دانشگاه ها و ارتقاء مهارت های اجرایی آنان است که باید با تعامل و همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاههای صنعتی کشور و وزارت صمت تدوین و اجرا شود

اقتصاد و بیمه – سید علیرضا شجاعی معاون آموزش سازمان مدیریت صنعتی و سرپرست دانشگاه صنایع و معادن ایران در حاشیه اولین نشست هم اندیشی تدوین نظام جامع آموزش بخش صنعت، معدن و تجارت در دانشگاه صنایع و معادن گفت: این سند مبتنی بر نیازهای حال و آینده بخش صنعت، معدن و تجارت در حوزه سرمایه انسانی و دانش های نوین این حوزه تدوین می شود و راه حل مناسبی برای رفع معظل اشتغال دانش پذیران دانشگاه ها و ارتقاء مهارت های اجرایی آنان است که باید با تعامل و همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاههای صنعتی کشور و وزارت صمت تدوین و اجرا شود.
وی افزود: بر اساس ماده 12 آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین درحوزه صنعت، معدن و تجارت که اواخر مردادماه در هیأت دولت مصوب و ابلاغ شد، به منظور تأمین نیروی متخصص و حرفه ای برای بنگاه های صنعتی-معدنی باید دوره های جدید دانشگاهی طراحی شود و یا تغییراتی اساسی در سرفصل دوره های فعلی دانشگاهی برای کاربردی و حرفه ای شدن آنها و نیز متناسب سازی با نیاز کسب و کارها صورت گیرد.
شجاعی با اشاره به پایه های اصلی نظام جامع آموزش بخش صنعت، معدن و تجارت، اظهار داشت: بین‌رشته‌ای بودن، دوساحتی بودن آموزش و ترکیب آموزش های نظری و عملی در قالب کلاس-کارگاه، فن محوری در معنای حمایت هر رشته توسط حداقل یک بنگاه صنعتی، معدنی و تجاری بزرگ، تناسب پراکندگی و سرفصل ها و محتوای رشته های تحصیلی با صنایع و معادن عمده فعال در مناطق و چند زبانه بودن آموزش ها را می توان از مهمترین پایه های نظام جامع آموزش بخش صنعت، معدن و تجارت برشمرد که قاعدتا در قالب همکاری و تعامل دانشگاه های صنعتی کشور، تشکل‌ها و بنگاه‌های منتخب صنعتی و معدنی و تجاری و وزارتخانه‌های عتف و صمت شکل می‌گیرد.
معاون آموزش سازمان مدیریت صنعتی تصریح کرد: نظام جامع آموزش بخش صنعت، معدن و تجارت با هدف رفع معظلات آموزش عالی کشور در حوزه اشتغال پذیری فارغ التحصیلان و ارتقاء مهارت های اجرایی و عملیاتی در جریان تدوین می باشد.
گفتنی است دانشگاه صنایع و معادن ایران و سازمان مدیریت صنعتی متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت، در سال جاری و همسو با شعار سال و در جهت تحقق مصوبه هیأت وزیران در این خصوص، راهبری دانش بنیان کردن بنگاه های صنعتی و معدنی و تجاری و نیز توسعه برنامه های دانش بنیان را برای رفع نیازهای بخش در راستای تربیت متخصصان و مدیران صنعتی و معدنی با همکاری موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی و سایر دانشگاه ها و سازمان های مرتبط دنبال می کنند.