نصب اَبَرپرچم به مناسبت گرامیداشت روز ملی خلیج‌فارس بر فراز برج سپهر تهران
نصب اَبَرپرچم به مناسبت گرامیداشت روز ملی خلیج‌فارس بر فراز برج سپهر تهران

نصب اَبَرپرچم به مناسبت گرامیداشت روز ملی خلیج‌فارس بر فراز برج سپهر تهران

اقتصاد و بیمه – نصب اَبَرپرچم به مناسبت گرامیداشت روز ملی خلیج‌فارس بر فراز برج سپهر تهران