نشست اعضا شورای اسلامی شهرستان كنگان با رییس شورای راهبردی شركت های پتروشیمی منطقه پارس
نشست اعضا شورای اسلامی شهرستان كنگان با رییس شورای راهبردی شركت های پتروشیمی منطقه پارس
نشست اعضا شورای اسلامی شهرستان کنگان با رییس شورای راهبردی شرکت های پتروشیمی منطقه پارس برگزار شد.

به گزارش اقتصادوبیمه ، در این نشست اعضا شورای اسلامی شهرستان کنگان به بیان دیدگاه‌های خود و ارایه برخی نیازهای شهر و روستاهای این شهرستان در جهت توسعه شهرستان کنگان پرداختند .

دکتر نظری در این نشست ضمن تقدیر از تلاش های شوراهای اسلامی شهر و روستاها در جهت تلاش برای اعتلای مناطق همجوار با صنعت، از آمادگی شورای راهبردی شرکت های پتروشیمی منطقه پارس برای مشارکت در اجرای طرح های اجرایی و عمرانی خبر داد.

ابوذر حسین پور، رییس شورای اسلامی شهرستان کنگان در این نشست با تقدیر از نگاه دکتر نظری به توسعه مناطق پیرامونی ، از رویکرد جدید شورای راهبردی در مشارکت و سهیم شدن در پروژه های اجرایی و عمرانی قدردانی نمود.